Вашият доставчик за индустриални резервни части в България
anasayfaresmi

IMPEXRON LTD - България


С цел да улесним работата на големите производители, открихме нашата фирма IMPEXRON LTD в град Пловдив.

Нито за миг не спряхме да се стараем да изпълним мечтата ни, напротив, това бе двигателя, който ни води напред. Скороста с която се глобализира светът, както и конкуренцията казват тежката си дума. С всеки изминал ден разбираме, колко е важно, да реагираме бързо и компетентно, за да помогнем на стопанските единици. Хидравлични и пневматични помпи, електрически мотори, редуктори, електронни карти, трансдюсери, релета и други са само част от продуктите, които можем да Ви доставим. С всеки изминал ден пазара се разширява и обогатява и изисква от нас бързо да решаваме възникланлите проблеми.

Седалището на IMPEXRON LTD се намира в Германия, с голямото разнообразие на продуктите си, веднага ще Ви помогнем да се доберете до всичко, от което имате нужда. Това би допринесло за подобряването на конкукрентноспосбността Ви на пазара. Чрез нас можете да установите връзка с над 14 000 от най-големите производители и дистрибутори от цял свят.

Чрез ИМПКЕСРОН ООД, независимо от коя индустрия сте, какъвто и да е вида на Вашата дейност, каквито и количества да са Ви нужни от всеки тип резервни индустриални части, Вие осъществявате връзка от една единствена точка. Фирмата ни вече е добре позната на българския и международен пазар, точно поради тази причина.

Ние от ИМПЕКСРОН държим на качествената дейност, държим да сме максимално полезни на вече съществуващи и нови клиенти. С една динамична екипна дейност ще посрещнем всичките Ви запитвания и ще продължим да Ви предоставяме най-конкурентните цени на пазара.

С уважение,