Вашият доставчик за индустриални резервни части в България

Контактна информация

Address:

бул „6-ти Септември“ 254, етаж 5, офис1,

Пловдив 4006

България

ИМПЕКСРОН ООД

Mail: info@impexron.bg

Tel: +359 32 571 212

Fax: +359 32 321 418

Web:www.impexron.bg

ИМПЕКСРОН ООД